Rådgivning för Samfällighetsföreningar

Står din samfällighetsförening eller styrelse inför specifika frågeställningar och  behöver hjälp med hur ni går vidare?

Hör av dig, så kan vi diskutera hur jag kan hjälpa dig och din förening.

Kontakt

Cecilia Wendin

E-post: info@samfallt.se

Telefon: +46 723 70 10 59

Utbildning

Anpassade utbildningar för styrelser och medlemmar med fokus på dialog och praktiska exempel
 • Lagar och regler
 • Underhållsplanering
 • Ekonomi och bokföring

Rådgivning

Bollplank och personlig rådgivning
 • Ekonomi, bokföring och skattefrågor
 • Juridik
 • Tolkning av anläggningsbeslut
 • Föreningsadministration
 • Underhållsplaner och förvaltning

Administration

Jag tillhandahåller praktiskt stöd som
 • Utformning av debiteringslängd
 • Förberedelser inför föreningsstämma
 • Hantering av underhållsplan och underhållsplan
 • Extern styrelseledamot
 • Ordförande på föreningsstämma