Prislista (0% moms)

Rådgivningstjänst
1000 kr per timme 
850 kr per timme för medlem i Samfälligheterna (www.samfalligheterna.se)

Utbildning för styrelsemedlemmar
3000 kr  Digitalt, 2 timmar, upp till 5 personer
4000 kr Digitalt, 2 timmar, upp till 8 personer 

Utbildning för föreningsmedlemmar
3000 kr Digitalt, 1 timme
5000 kr På plats inom Göteborgsområdet, 2 h, upp till 30 personer

Anpassad utbildning inklusive resor på längre avstånd är möjligt -  kontakta mig för en offert.