Om mig

  • Styrelseordförande för Påfvelunds Samfällighetsförening i Göteborg. 
  • Civilingenjör i teknisk fysik och fil. kand. i företagsekonomi. 
  • Jag har arbetat upp en djup och bred kunskap kring samfällighetsföreningar och ser helheten - lagar och regler, ekonomi och praktisk tillämpning.
  • Jag tog striden mot Skatteverkets ställningstagande om mervärdesskatt för samfällighetsförening och vann i Högsta Förvaltningsdomstolen i februari 2024!
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/cecilia-vann-mot-skatteverket-samfalligheten-slipper-moms