Listan med samarbetspartners och kunder växer. 

Samfälligheterna www.samfalligheterna.se  
  • Rådgivning till medlemmar i Samfälligheterna
  • Utbildning för styrelsemedlemmar - digitalt och på plats i t.ex. Umeå och Stockholm
Diverse samfällighetsföreningar - hör av er om ni vill få kontakt!
  • Rådgivning kring ändring av anläggningsbeslut och stagar
  • Hantering av moms
  • Krav på debiteringslängd
  • Tolkning av anläggningsbeslut