Mervärdesskatt för samfällighetsföreningar - överklagat till HFD

Jag (och min förening) bestämde mig för att ta strid mot Skatteverkets ställningstagande om mervärdesskatt för samfällighetsföreningar. Det började med en ansökan om förhandsbesked till Skatterättsnämnden i december 2022. Efter ett halvår av skrivelser och kompletteringar kom till slut beskedet från Skatterättsnämnden juni 2023 -  de fann till Skatteverkets fördel med 4 mot 3. Detta var väntat, då utfallet blivit likadant för de två vägföreningar som gått före i processen. Jag överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen i juli 2023 och går nu och väntar på vad slutsatsen ska bli. 
Jag börjar känna mig otålig, men samtidigt är det bra att det tar tid, för det innebär förhoppningsvis att det sker ett grundligt arbete och blir ett väl genomarbetat domslut när det väl kommer. Jag hoppas på en seger. 
Mitt huvudsakliga argument är att samfällighetsföreningar inte är självständiga, och därmed inte är beskattningsbara personer. 
Mitt andra argument är att Skatteverket har feltolkat utfallet av EU-domstolens mål kring Weg Tevestrasse. 
Nu får vi snart veta om jag hade rätt - spännande!