Samarbete med Samfälligheterna

Jag har inlett ett samarbete med Jens och Jakob på Samfälligheterna (www.samfalligheterna.se). Tillsammans genomför vi utbildningar för samfällighetsföreningar. Jag kommer även att bistå med en rådgivningstjänst för de av deras medlemmar som vill ha hjälp.